-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Inne dane publiczne 

data publikacji: 29-01-2016 | 12:22
data ostatniej modyfikacji: 29-01-2016 | 12:22

Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do PEC Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w 2015 r. - UDH = 0% (art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - Dz.U. z 2015 poz. 478).

Liczba odwiedzin: 79261
 
Realizacja: Ideo