-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przedmiot działalności 

data publikacji: 08-10-2003 | 08:10
data ostatniej modyfikacji: 14-02-2013 | 08:12

Przedmiot działalności Spółki

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w gorącą wodę.

2. Naprawa i konserwacja maszyn.

3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

4. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

5. Przygotowanie terenu pod budowę.

6. Wykonywanie wykopów.

7. Wykonywanie instalacji cieplnych.

8. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

10. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

11. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

 

Liczba odwiedzin: 79261
 
Realizacja: Ideo